skip to Main Content
Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Belangenbehartiging is één van de kerntaken van MS Vereniging. Onder belangenbehartiging verstaan we het planmatig en -daar waar mogelijk- samen met andere ondersteunen van mensen met MS, hun partners, kinderen en/of ouders. Bijvoorbeeld op landelijk niveau voor aspecten als overheidsbeleid en regelgeving, maar ook op regionaal niveau wanneer het gaat over de kwaliteit van zorgverlening en de uitvoeringspraktijk van regelgeving door gemeentes.

Waarom belangenbehartiging?

MS Vereniging vindt het belangrijk het welzijn van mensen met MS op zowel materieel als immaterieel gebied te helpen bevorderen. Door maatschappelijke ontwikkelingen als de vraaggestuurde gezondheidszorg neemt de behoefte aan belangenbehartiging toe. Gelukkig wordt ook steeds meer rekening gehouden met de stem van patiënten- en consumentenorganisaties en praten zij steeds vaker mee over de kwaliteit en de omvang van de zorg met overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De daaruit voortvloeiende verbetering van kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg biedt mensen met MS een verbetering van de kwaliteit van leven, een geëmancipeerde positie en een verbeterde participatie in de samenleving.

Hoe en wat?

Voor de uitvoering van de kerntaak belangenbehartiging zet de Vereniging haar regionale werkgroepen, het bestuur, haar MS-panel en het landelijk team in. Hieronder lees je welke bijdrage elk van deze partijen levert aan de vormgeving van belangenbehartiging.

 • Regionale werkgroepen: individuele belangenbehartiging voor leden uit de regio, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een scootmobiel of rollator.
 • Bestuur en landelijk team: collectieve belangenbehartiging door:
  • deelname aan onder meer de CG-raad (Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad) inmiddels gefuseerd tot Ieder(in);
  • samenwerking bij beleidsbeïnvloeding in de regio in het project ‘Proef op de Som’ met het Astma Fonds, de Reuma Patiënten Bond,
   de Epilepsie Vereniging Nederland en enkele RPCP’s;
  • versterking van de relatie met alle relevante beroepsgroepen en instanties;
  • regionale belangenbehartiging bij gemeenten en zorgverzekeraars.
 • Advies Platform: advies uitbrengen aan het Bestuur over thema’s van belangenbehartiging binnen de vereniging.

 

MS-panel

Heb je MS en wil je regelmatig digitaal jouw mening geven over onderwerpen die van belang zijn voor mensen met MS? Doe dan mee met ons MS Panel. Je bepaalt zelf hoe vaak je mee doet.

Leden van het MS Panel vragen wij regelmatig naar hun ervaringen en/of mening over uiteenlopende onderwerpen. De onderwerpen zijn altijd van belang voor mensen met MS. De onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: arbeidsparticipatie, toegankelijkheid of (de)centralisatie van zorg.

Waarom meedoen?

De antwoorden van het MS Panel helpen ons om jouw belangen nog beter te behartigen, om onze dienstverlening te verbeteren en om meer te weten te komen over wat je vindt over relevante en actuele zaken. Als deelnemer aan het MS Panel houden wij je op de hoogte van de uitkomsten van de onderzoeken en vertellen wij wat we ermee gaan doen.

Frequentie en privacy

Als deelnemer van het MS-panel krijg je maximaal zes keer per jaar het verzoek mee te doen aan verschillende onderzoeken van de MS Vereniging Nederland. Je hoeft niet aan elk onderzoek mee te doen, je bent tot niets verplicht. Persoons- en contactgegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. De ingevulde vragenlijsten worden anoniem behandeld.

Back To Top
X