skip to Main Content
Lettergrootte: e E Sitemap

ALV benoemt topmensen in Medische Adviescommissie

De nieuw gevormde Medische Adviescommissie (MAc) van MS Vereniging Nederland bestaat uit topmensen op het gebied van MS. Zo is onder meer in de vertegenwoordiging voorzien van de drie belangrijkste academische MS-centra in Nederland, Amsterdam, Rotterdam en Groningen.

De Algemene ledenvergadering (ALV) van MS Vereniging Nederland heeft op 22 juni 2019 haar goedkeuring gegeven aan de instelling van deze MAc, plus de formele regeling en de samenstelling ervan. De commissie staat onder voorzitterschap van dr. Eric van Munster, de twee jaar geleden om gezondheidsredenen vroegtijdig teruggetreden, in MS gespecialiseerde neuroloog van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Hij legde in de vergadering kort uit wat de rol gaat worden van de MAc en met wie hij daarin gaat samenwerken.

Voorzitter Eric van Munster van de Medische Adviescommissie met Jan van Amstel
Links voorzitter Eric van Munster van de Medische Adviescommissie

Waar het vooral om gaat is dat de MAc het bestuur van de vereniging gaat adviseren over medisch-inhoudelijke vraagstukken, variërend van bijvoorbeeld het loopmedicijn Fampyra, de toepassing van stamceltransplantatie tot het gebruik van medicinale cannabis door mensen met MS. De vereniging wil zich daarmee onder meer sterker maken in de richting van beleidsbepalende instellingen op dit gebied. Door dit medisch-wetenschappelijke college voldoet MS Vereniging Nederland nu bovendien aan alle voorwaarden voor het lidmaatschap van de gezaghebbende MS International Federation (MSIF).

In de MAc zitten – naast dr. Van Munster – nu voor het MS-centrum Amsterdam de epidemioloog en neuroloog dr. Brigit de Jong en voor het MS Centrum Noord Nederland de directeur neuroloog dr. Jan Meilof, daarnaast de neurologen van regionale MS-centra dr. Bregje Jelles (Gelre Ziekenhuizen) en dr. Gerald Hengstman (Catharina-ziekenhuis Eindhoven, tevens voorzitter Stichting MS Zorg Nederland), alsmede de laboratoriumarts en stamceldeskundige dr. Ellen Kuipers-Kramer (tot voor kort verbonden aan het stamcellaboratorium van het Isala Ziekenhuis in Zwolle), immunoloog professor dr. Esther de Vries (Universiteit Tilburg) en fysiotherapeut/manueel therapeut mevrouw Renée Spermon-Marijnen MSPT – tevens ervaringsdeskundige doordat ze diverse functies heeft bekleed voor medische organisaties en ook nog eens de moeder is van Boaz Spermon, de bekende Nederlandse MS-patiënt die met succes in Zweden een stamceltransplantatie heeft ondergaan. Voor het MS-centrum Rotterdam had zich met veel enthousiasme prof. dr. Rogier Hintzen gevoegd bij dit gezelschap. Doordat hij op 15 mei is overleden is er voor zijn plek een gat gevallen. MAc- voorzitter van Munster zei te hopen dat die plaats weer zo gauw mogelijk kan worden bezet.

Thema: voeding

De ALV van MS Vereniging Nederland werd gehouden in Zwolle, bijgewoond door een honderdtal leden van deze enige vereniging van en voor mensen met MS, en op afstand via een videoverbinding te volgen voor vele anderen. De bijeenkomst begon met een thema-uur over het belang van goede voedingsgewoonten, vooral voor mensen met MS. Dit thema werd behandeld door de voedingsdeskundige Anne-Marie Ernst-Stegeman van de organisatie Voeding Leeft.

Uitbreiding bestuur

De leden van de vereniging hebben daarna ter vergadering hun bestuur uitgebreid met drie leden te weten de MS-patiënten en belangenvoorvechters Mariëtte Wassenaar – onder meer bekend van MSweb – en Boaz Spermon, alsmede fondswervingsdeskundige Lex van Iterson. In het zittende bestuur is bovendien de penningmeesterspost gewijzigd. Die wordt voortaan bekleed door het bestuurslid Diederik Banken. Hij vervangt Henk de Jong die aan zijn termijn van drie jaar om gezondheidsredenen geen tweede termijn heeft toegevoegd. Dat deden met goedkeuring van de vergadering wel voorzitter Jan van Amstel en secretaris Hermien Kosian. Bovendien beginnen vicevoorzitter Raymond Timmermans en vicesecretaris Beatrice Boots met instemming van de ALV nu aan hun derde en laatste termijn van drie jaar.

Back To Top
X