Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Algemene Ledenvergadering

Op zaterdag 13 juni is de Algemene Ledenvergadering van de MS Vereniging. Van 11.00 tot 12.30 zijn alle leden welkom bij Regardz Eenhoorn in Amersfoort.

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) van de Multiple Sclerose Vereniging Nederland

Leden van de vereniging zijn van harte welkom op:
datum:      zaterdag 13 juni 2015
aanvang:  11.00 uur (ontvangst: 10.00 uur).
locatie:      Regardz Eenhoorn
                 Barchman Wuytierslaan 2
                 3818 LH Amersfoort

Om ca 12.30 uur wordt de vergadering afgesloten met een lunch.
Wie zich vóór 1 juni heeft aangemeld ontvangt de vergaderstukken vooraf digitaal.

Aanmelden kan bij voorkeur via e-mail: info@msvn.nl
of per post aan:
MS Vereniging Nederland
Postbus 200
2250 AE VOORSCHOTEN
onder vermelding van lidmaatschapsnummer, naam en adresgegevens.

Agendapunten:

1.    Opening
2.    Vaststellen notulen ALV d.d. 15 november 2014
3.    Bestuursverantwoording periode 1 januari 2015 – 13 juni 2015
4.    Terugkoppeling vanuit werkgroep ‘MS Vereniging 2015 en verder’
5.    Samenstelling werkgroepen en platforms, + voorstel
6.    Presentatie internetstrategie
7.    Vrijwilligersdag 2015
8.    Jaarverslag 2014 en jaarrekening 2014
9.    Benoeming accountant
10.  Rooster aftreden bestuur
11.  Rondvraag
12.  Keukentafelgesprek

X