Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Agenda Algemene Ledenvergadering 24 juni 2017

AGENDA voor de Algemene Ledenvergadering

Datum:              zaterdag 24 juni 2017

Inloop:               vanaf 10.00 uur

Vergadering:   10.30 uur – 12.30 uur.

Lunch en Garage Sale vanaf 12.30 uur

 

Locatie:             MS Vereniging Nederland, Breukelerwaard,

De Corridor 5C, Breukelen

(Let op: locatie is gewijzigd)


10.30 uur 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Benoeming nieuw bestuurslid Diederik Banken (bijlage 1)

10.40 uur 2. Notulen ALV 12 november 2016/Actielijst (ter vaststelling) (bijlagen 2.1 en 2.2)

10.50 uur 3. Jaarverslag en -rekening 2016 (ter goedkeuring) (bijlage 3)

11.05 uur 4. Jaarverslag en –rekening Stichting Vrienden MSweb (ter informatie) (bijlage 4)

11.10 uur Uit Adviesplatform (mondeling)

11.20 uur PAUZE

11.50 uur Landelijk Team, Madelon Koster: Wereld MS Dag (mondeling)

12.00 uur Uit de regio’s (mondeling)

12.20 uur Rondvraag

12.30 uur Afsluiting

12.35 uur – 14.00 uur Lunch en Garage Sale

 

X