skip to Main Content

Fampyra moet in het basispakket blijven

MS Vereniging Nederland wil dat Fampyra in basispakket blijft. De Vereniging vindt het onaanvaardbaar als het geneesmiddel Fampyra® niet langer beschikbaar blijft via het basispakket van de zorgverzekering. Dit schrijft…

Lees Meer
Back To Top
X