skip to Main Content
Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

10 (schijn)argumenten tegen Stamceltherapie

10 (schijn)argumenten tegen stamceltherapie voor MS-patiënten10 argumenten voor of tegen stamceltherapie voor mensen met MS

 

1. Het is te gevaarlijk.

De stamceltherapie voor MS patiënten is risico-vol. In het verleden zijn er patiënten overleden aan de bijwerkingen van deze behandeling. Maar de nieuwste behandelprotocollen kennen  minder risico’s. En andere –medicinale- behandelingen kennen ook risico’s.

 

2. Het is te duur.

Het is een dure behandeling die tussen € 60.000 en € 100.000 per behandeling kost. Maar het is minder kostbaar dan een jarenlange medicinale behandeling van  MS patiënten. De gemiddelde medicinale behandeling van een MS patiënt kost ca € 30.000 per jaar.  Binnen twee a drie jaar is deze investering terugverdiend.

 

3. De behandeling is niet effectief

Dat is niet juist. Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij 70% van de behandelde patiënten jarenlang geen achteruitgang te constateren is en in 40% van de behandelde patiënten zelfs enig herstel van bepaalde functies.

 

4. Er zijn betere behandelmethoden beschikbaar.

Vaak wel, maar niet altijd. De bestaande medicinale behandelmethoden werken niet voor alle patiënten goed.  Uiteraard moet je minder riskante behandelmethodes toepassen als die beter werken.

 

5.  De stamceltherapie is slechts voor een kleine groep patiënten geschikt.

De bovenstaande conclusies over de effectiviteit van de stamceltherapie zijn gebaseerd op een specifieke kleine groep patiënten met Relapsing Remitting  MS en een agressieve achteruitgang.  Op 17.000 MS patiënten in Nederland gaat het om een kleine groep van hooguit enkele tientallen patiënten. Het is een kleine groep, maar elke patiënt telt mee.

 

6. De medisch-ethische commissies gaan bezwaren maken

Zoals gebruikelijk zullen de medisch-ethische commissies elk voorstel voor deze behandelingen kritisch bezien. En terecht. Maar in gerespecteerde buitenlandse instellingen zijn dit type  commissies akkoord  gegaan. Er is geen reden om te veronderstellen dat dat anders zou zijn in Nederland.

 

7. De verzekeraars willen dit niet

De verzekeraars verwijzen naar de neurologen die deze behandelmethode niet  willen toepassen.

 

8. Het Ministerie van Volksgezondheid wil dit niet.

Het Ministerie verwijst naar de neurologen en de verzekeraars die deze behandelmethode niet willen.

 

9. De neurologen willen dit niet

Dat is onjuist. De neurologen wilden oorspronkelijk  de uitkomsten afwachten van internationaal klinisch onderzoek. Men vond eigen Nederlands onderzoek op dit moment niet opportuun. Inmiddels is dat standpunt recentelijk bijgesteld. De Nederlandse Vereniging voor Neurologen (NVN) gaat een  grote internationale multicenter trial uitvoeren waarin de best beschikbare medicamenteuze behandeling voor (agressieve) RRMS wordt vergeleken met aHSCT.

 

10. De patiënten willen dit niet.

Dat is onjuist. De enige patiëntenvereniging in Nederland (de MSVN) waarbij meer dan de helft van de 17.000 patiënten is aangesloten, pleit ervoor deze behandeling ook op Nederlandse bodem uit te voeren, omdat:

  • Veelbelovend onderzoek ook hier thuishoort om er ervaring mee op te doen.
  • Stamceltoerisme kan worden voorkomen.
  • Patiënten behoren deze behandeling vergoed te krijgen. Het gaat niet aan om alleen rijke patiënten of patiënten die in staat zijn om aan crowdfunding te doen voor deze behandeling in aanmerking te laten komen.
  • De nabehandeling beter geregeld kan worden.

 

Jan van Amstel

Voorzitter MS Vereniging Nederland

Back To Top
X