Directeur MS Vereniging Nederland / St. Vrienden MSweb (M/V)

De directeur van de MS Vereniging Nederland is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur van de vereniging. Dit in het bijzonder waar het gaat om belangenbehartiging, informatie & communicatie en lotgenotencontact ten behoeve van de leden van de vereniging. Hij of zij onderhoudt daartoe ook stelselmatig contact met het regionale netwerk van vrijwilligers om zorg te dragen voor de afstemming van behoeften van leden en voor de zichtbaarheid van de Vereniging naar de leden. De directeur als inspirator heeft in de vernieuwde organisatie van de Vereniging als belangrijk doel de Vereniging nu weer verder te brengen. Daarvoor stelt hij/zij een meerjarenbeleidsplan en -begroting op, maakt afwegingen tussen middelen en doelen helder en is gericht op resultaat. Hij/zij zal worden voorgedragen tot directeur van de Stichting Vrienden MSweb, die functioneert onder hetzelfde bestuur als het bestuur van de MS Vereniging Nederland  en een bijzondere doelstelling heeft op het gebied van informatie en communicatie.

Klik hier om verder te lezen