Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

De MS Vereniging Nederland is opgebouwd uit een Algemene Ledenvergadering, een bestuur, een landelijk team, specialistenteams en zo’n 20 regionale werkgroepen. Binnen deze onderdelen van de vereniging zijn enkele vaste medewerkers en vele honderden vrijwilligers actief in zowel uitvoerende als adviserende zin. Samen zorgen zij voor een optimale ondersteuning aan de leden van de vereniging op het gebied van informatie, belangenbehartiging en lotgenotencontact.

 

Samenstelling Bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 juni 2016 hebben bestuurswisselingen plaatsgevonden.
Het onbezoldigd bestuur van de MS Vereniging Nederland bestaat nu uit de volgende zes personen:

Jan van Amstel – voorzitter
Hermien Kosian – secretaris
Henk de Jong – penningmeester
Robert van den Bos – lid algemeen bestuur
Raymond Timmermans – lid algemeen bestuur, 2e termijn
Beatrice Boots – lid algemeen bestuur, 2e termijn
Diederik Banken – lid algemeen bestuur

 

Samenstelling Adviesplatform

Nout Verbeek – voorzitter
Jan van Amstel – bestuurs vertegenwoordiger
Chris Schouten – vertegenwoordiger Landelijk team
Peter van Beek
Irma Drijvers
Frans Kingma
Corrie Oosterwijk
Karin Schippers
Marga ten Hoove
Donald Lupescu
Richard Rijkers

Landelijk team

Chris Schouten – directeur
Geraldine Schoonderbeek – communicatie en organisatie ontwikkeling
Jacqueline Zonneveld – ledenadministratie
Madelon Koster – vrijwilligerscoördinator / communicator
Rex van der Vorm – financiële administratie (extern)

De medewerkers van de vereniging, inclusief de directeur, worden beloond conform het eigen salarisstelsel van de MS Vereniging.

Regio’s

Voor meer informatie over de regio’s, klik hier

 

Contact

Wilt u contact opnemen met de MS Vereniging Nederland, klikt u dan hier

X