Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

AGENDA voor de Algemene Ledenvergadering

Datum:         zaterdag 4 juni 2016

Inloop:          vanaf 10.00 uur

Aanvang:      vergadering 10.30 uur – 12.30 uur. Lunch vanaf 12.30 uur

Locatie:         Regardz Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort (ingang schuin tegenover NS-station Amersfoort, zijde busstation)


1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen

De mededelingen worden door betrokken leden resp. vrijwilligers in de vereniging toegelicht.

1.1 Nabeschouwing Wereld MS dag en de resultaten van acties in de regio’s, door Richard Rijkers en Madelon Koster

1.2 MS Hackathon, door Jan van Amstel

1.3 Actie Dance for health, door Jan van Amstel

1.4 Ontwikkelingen bij MS telefoon, door Irma Drijvers

1.5 Certificering MS coaches, door Maria van Nies

1.6 Omvang, werkwijze en ervaringen Voorlichtersteam, door Corrie Oosterwijk

1.7 Informatie over nieuwe drukwerk MSVN, door Pauline Bats

1.8 Ervaringen met App Symtrac

1.9 Stand van zaken ontwikkeling Goede doelen pagina website; wat kan je ermee, door Madelon Koster

2.1 Vaststellen notulen ALV 14 november 2015

2.2 Actiepuntenlijst n.a.v. ALV 14 november 2015

3. Beknopt overzicht activiteiten Advies Platform (presentatie)

4. Presentatie 2 regionale werkgroepen: Zuid Holland Oost en Groningen

5.1 Jaarverslag 2015

5.2 Informatie over de jaarrekening 2015

6. Regeling bestuursbenoemingen

7.1 Samenstelling bestuur

7.2 Bestuursbenoemingen

7.3 Bestuursoverdracht

8. Stand van zaken benoeming nieuwe directeur

9. Stand van zaken MS Nederland (presentatie)

10. Bestuursstandpunt m.b.t. certificering

11. Rondvraag en afsluiting