Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen


De MS Vereniging Nederland is met circa 10.000 leden de grootste onafhankelijke patiëntenvereniging voor mensen met multiple sclerose (MS) en hun direct betrokkenen. De vereniging biedt activiteiten en diensten aan, die mensen met MS en hun betrokkenen ondersteunen bij vragen en problemen. Bijvoorbeeld door het geven van informatie via themabijeenkomsten, het verenigingsblad MenSen, de MS-telefoon en deze website. Ook geeft de vereniging voorlichting over de mogelijkheden in de gezondheidszorg en behartigt ze de belangen van mensen met MS bij onder meer de overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Daarnaast versterkt de vereniging de band tussen mensen met MS en betrokkenen door het organiseren van gesprekgroepen en contactdagen.

Missie MS Vereniging Nederland

De MS Vereniging Nederland is altijd ‘dichtbij’. Wij brengen mensen met MS en direct betrokkenen bij elkaar om kennis en ervaringen te delen. En verstrekken informatie over de ziekte en leven met MS zodat men keuzes kan maken om de regie over het eigen leven te houden. De MS Vereniging zet zich in voor de kwaliteit van de zorg als belangrijk middel voor de kwaliteit van leven.

Geschiedenis

De Ms Vereniging Nederland bestaat in haar huidige vorm sinds 1993. Toch gaat de geschiedenis terug naar het begin van de jaren zestig. Toen werd de Nederlandse Multiple Sclerose Stichting opgericht. In 1992 is deze stichting omgezet naar een vereniging, die in 1993 fuseerde met de Landelijke belangenvereniging voor mensen met MS.

Doelgroep

De MS Vereniging richt zich met haar activiteiten op mensen met MS en direct betrokkenen als partners, kinderen en/of ouders. Daarnaast onderhoudt de vereniging contact met zorgverleners en het bredere publiek.

Doelstellingen

Een eerste doelstelling van de vereniging is het behartigen van de belangen van mensen met MS en van de direct betrokkenen bij deze mensen. Daarnaast bevordert zij de emancipatie en volwaardige participatie van mensen met MS in de maatschappij. Ook stimuleert de vereniging het tot stand komen en in stand houden van voorzieningen voor mensen met MS. Op die manier kunnen mensen met MS zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren in de maatschappij.

MS Vereniging geeft mensen met MS een stem. Onze kerntaken zijn belangenbehartiging, lotgenotencontact en informatievoorziening.

 

Overige gegevens MS Vereniging Nederland

Postadres:

De Corridor 5c
3621 ZA  Breukelen

info@msvereniging.nl | www.msvereniging.nl

IBAN: NL14INGB0000238000

BIC: INGBNL2A

Inschrijvingsnummer KvK 40412976

RSIN nummer 002877958

X