Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Zoals u zult hebben vernomen hebben Wil van Ginkel-Frikken en Johan Floors hun activiteiten voor het rayon Arnhem neergelegd. Ondanks de vruchtbare samenwerking met u en het Siza was het gebrek van belangstelling van de leden de reden om te stoppen.

Natuurlijk vinden we het jammer als de uitstekende contacten met de zorgverleners zouden verwateren, en dat de leden geen aanspreekpunt meer hebben. Daarom is na overleg binnen de werkgroep besloten dat de mensen van het rayon Nijmegen de contacten zullen waar- c.q. overnemen. Voor het ledencontact wordt gekozen voor een benadering en aanpak die in andere rayons succesvol is gebleken. Indien nodig zullen de vrijwilligers van de rayons Ede-Wageningen en Doetinchem bijspringen.

 Samen met onze vrijwilligers Ans Schillemans, Loes Dekkers en Erik van Vuuren zullen we 3 á 4 ‘MS Cafés ON TOUR’ op aansprekende locaties organiseren, verspreid over de stad/regio. Te denken valt bijv. aan ‘In de Weerd’ in de Weerdjesstraat en Grand Café Mahler (Musis Sacrum) voor de centrumbewoners, het Sonsbeekpaviljoen voor de noordzijde van de stad en een nader te vinden locatie voor de leden in Arnhem-Zuid, Elden, Huissen e.d.

Hierbij wordt bewust gekozen voor aansprekende en toegankelijke horecalocaties ipv zorgcentra.

We zouden leuk vinden om binnenkort een keer kennis met u te maken. Zou u daartoe een keer contact met ons op willen nemen?