Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

In september verscheen het boek ´MS/zorg: kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief’. Hierin lees je, aan welke criteria goede MS-zorg volgens mensen met MS dient te voldoen.

De elf criteria zijn opgesteld na onderzoek onder patiënten en door Het boek is primair bedoeld voor zorgverleners. Als MSVN stellen wij het nadrukkelijk óók beschikbaar voor mensen met MS en hun naasten. De criteria kunnen u zo ondersteunen in het zoeken én verkrijgen van optimale zorg.

De kwaliteitscriteria zijn opgesteld op initiatief van MS Nederland Kwaliteit van Zorg, waarvan MS Vereniging Nederland een projectpartner is. Het onderzoek is uitgevoerd door HOB, het ondersteuningsbureau voor patiëntenorganisaties. Wij hopen dat dit boek mensen tot nut zal zijn bij het gericht vragen naar goede zorg.

Je kunt het boek downloaden op www.msvn.nl. Liever een papieren versie? Mail dan naar communicatie@msvn.nl.