Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Van de vele activiteiten die de werkgroep Friesland van de MSVN jaarlijks organiseert, proberen we op deze pagina een indruk te geven. Ieder jaar terugkerende activiteiten zijn de Voorjaars- en Najaarsbijeenkomst van de werkgroep. De foto’s die bij deze bijeenkomsten zijn gemaakt zijn hier enige tijd later vaak te bewonderen. Ook andere zaken die te maken hebben met deze activiteiten kunnen op deze pagina terugkomen. De data van de eerstvolgende bijeenkomsten staan steeds op de startpagina van onze site en zullen zoveel mogelijk up-to-date worden gehouden.

Etentje met muziek van Krijn in de Pleats tijdens najaarsbijeenkomst

Foto’s Benefietconcert Wereld MS Dag

Bijeenkomst MSVN jongeren 3 Noordelijke provincies 24 september 2016

Zaterdag 24 september stond een ontmoetingsmiddag gepland voor jonge MS-patiënten in Dundelle te Bakkeveen. Deze middag is geannuleerd wegens te weinig belangstelling. Slechts 4 MS-patiënten met familie, uit de 3 noordelijke provincies hadden zich aangemeld voor deze bijeenkomst. De organisatie vindt het vreselijk jammer dat er zo weinig belangstelling is. De middag werd gratis aangeboden.

MS is een aandoening van het Centrale zenuwstelsel waardoor geleidelijk meerdere functies in het lichaam kunnen uitvallen. De ziekte kan langzaam verlopen door remmende medicatie maar in sommige gevallen is het verloop zeer progressief. Genezing is nog altijd niet mogelijk. Daar de groep MS-patiënten tot ca. 40 jaar veelal nog in het werkproces zit als de ziekte gediagnosticeerd wordt en er vaak ook nog kinderen in huis zijn heeft de MSVN-regio Friesland gemeend voor de 3 Noordelijke Provincies een aparte ontmoetingsmiddag te organiseren voor deze doelgroep.

Door de jaren heen blijkt dat deze groep vaak moeilijk te bereiken is. Helaas hebben we ook nu weer niet de mensen kunnen bereiken waar deze middag voor bedoeld was. Intern zal er gekeken worden of een andere aanpak wenselijk is en of de behoefte wel aanwezig is.