logo msvn Friesland2

Welkom bij Werkgroep Friesland

Via het landelijk bureau van de MSVN hebben alle werkgroepen een website.

We willen deze website ook in 2017 voortdurend aanvullen met nieuwe, actuele gegevens. Uw ideeën en wensen daarvoor zijn natuurlijk van harte welkom. Een mailtje naar onderstaand adres kan eraan bijdragen dat deze site voor MS-patiënten uit Friesland nog meer toegevoegde waarde krijgt.

Secretariaat MSVN Friesland: friesland@msvereniging.nl

Wie wil zoeken op relevante activiteiten, informatie over de contactgroepen, de nieuwsbrieven wil downloaden of allerlei oproepen wil lezen komt daar door te klikken op één van de rubrieken in het menu aan de linkerkant.

Veel leesplezier en hou onze website in de gaten!

Werkgroep MSVN Friesland

 

Tips voor onze webmasters? Stuur een mailtje naar: webMSVNfriesland@gmail.com

MSVN Friesland is ook te vinden op Twitter: @FrieslandMS en op Facebook

 

vrienden van MSVN Fryslan

De Stichting Vrienden van MSVN regio Fryslân is opgericht in 2015 en is werkzaam in Friesland. Zij streeft het volgende doel na: “Het werven van gelden middels sponsoring, donaties, acties en andere legale middelen, welke gelden zullen worden aangewend voor de MS Vereniging Nederland regio Friesland en wel voor die activiteiten waarvoor de MS Vereniging Nederland geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar stelt.”

Meer informatie: http://www.vriendenvanmsvnfryslan.nl/stichting/

Nieuws:

Publicatiedatum  Omschrijving
17-04-2017 Nieuwsmagazine 1e kwartaal 2017 toegevoegd
03-02-2017 Space, An Orchestral Experience op 9 februari ten bate van MSVN regio Friesland
02-08-2016 Fotopagina Benefietconcert 25 mei 2016

 agenda

Activiteitenkalender:

 Datum Tijd Omschrijving
6 april 13.30 tot 15.30 uur Contactgroep Franeker, De Skûle
10 april 09.45 tot 11.30 uur Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem
11 april 10.00 tot 11.30 uur Contactgroep Wolvega, Zorgcentrum Lindestede
18 april 19.30 tot 21.30 uur Contactgroep Drachten, Zorgcentrum Neibertilla
20 april 13.30 tot 15.30 uur Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Markant
4 mei 13.30 tot 15.30 uur Contactgroep Franeker, De Skûle
8 mei 09.45 tot 11.30 uur Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem
12 mei 10.00 tot 12.00 uur Contactgroep Bolsward, Woonzorgcentrum Bloemkamp
13 mei 10.30 tot 13.30 uur Voorjaarsbijeenkomst MSVN werkgroep Fryslân
16 mei 19.30 tot 21.30 uur Contactgroep Drachten, Zorgcentrum Neibertilla
18 mei 13.30 tot 15.30 uur Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Markant
20 mei 10.00 tot 14.00 uur Sponsor Scootmobieltocht
22 mei Jongerencontactgroep, bellen met Karin Visser
23 mei 10.00 tot 11.30 uur Contactgroep Wolvega, Zorgcentrum Lindestede
31 mei Wereld MS Dag. Verschillende activiteiten in het land
1 juni 13.30 tot 15.30 uur Contactgroep Franeker, De Skûle
12 juni 09.45 tot 11.30 uur Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem
15 juni 13.30 tot 15.30 uur Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Markant
20 juni 19.30 tot 21.30 uur Contactgroep Drachten, Zorgcentrum Neibertilla
Elke dinsdag 10.30 uur MS Sport en bewegingsgroep, Opgave en inlichtingen bij
gezondheidscentrum ‘t Wand, Franeker, tel. 0517 390 900

Informatieve links / advertenties:

Zelfstandig wonen in Florastate

http://www.zorgbelang-fryslan.nl/ Het Friese patiëntenplatform

http://www.frysas.nl Fries steunpunt aangepast sporten