Regionale giften.

Leden van de MS vereniging in Zuid-Limburg kunnen naast de jaarlijkse contributie ‘extra’ giften aan de regio geven. Dat kan door de bijdrage over te maken naar bankrekening:

MSVN Nederland bankrekening: NL 23 INGB 000 656 04 92 ovv. ten gunste van regio 402

Niet leden kunnen ook doneren. Omdat de MSVN een ANBI-status heeft kan de gift bij de inkomstenbelasting worden afgetrokken voor zover de aftrekdrempel wordt overschreden.

Alle giften worden uitsluitend in de eigen regio besteedt. Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Namens de werkgroep

Zuid-Limburg