MS Centrum Amsterdam

 

De ziektelast en kosten voor MS in Nederland

3 augustus 2017

In een groot Europees onderzoek is uitgezocht wat de kosten zijn voor iemand met de ziekte Multiple Sclerose (MS). Voor elk van de zestien deelnemende landen is onder andere gekeken naar de werkeloosheid, mate van last van vermoeidheid en cognitieve problemen en de gemiddelde kosten per jaar. De jaarlijkse kosten liggen tussen de € 23.100 voor milde tot € 50.500 voor ernstige MS. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het Multiple Sclerosis Journal door professor Uitdehaag het al.

Vanuit Nederland deden er 382 mensen met MS mee, 309 van hen was onder de pensioenleeftijd, daarvan hadden echter slechts 96 (31%) een baan. Zij werkten allemaal in deeltijd, gemiddeld 17 uur per week. In Nederland werkt gemiddeld de helft in deeltijd. De werkeloosheid stijgt met de ernst van de ziekte. De overgrote meerderheid (82%) gaf aan dat hun productiviteit op het werk was verminderd sinds de MS. Bijna alle deelnemers (96%) gaf aan last te hebben van vermoeidheid en driekwart (73%) gaf aan last te hebben van cognitieve klachten. Angst en depressieve gevoelens waren bij 30-40 % van de deelnemers aanwezig. Dit was onafhankelijk van ernst van de ziekte.

De kosten voor mensen met MS zijn afhankelijk van de ernst van de ziekte. Voor milde MS (EDSS 0-3) is het € 23.100, voor ernstigere klachten (EDSS 4-6,5) € 32.200 en voor ernstige MS (EDSS 7-9) € 50.500 per jaar. Kosten worden grotendeels gemaakt door medische zorg. De meerderheid (70%) had een medische afspraak gehad in de afgelopen 3 maanden: 44% bij de neuroloog, 36 % bij de MS-verpleegkundige of MS verpleegkundige specialist en 33% bij een fysiotherapeut. De meerderheid (71%) gebruikte MS gerelateerde medicatie in de afgelopen 3 maanden.  Een derde had in de afgelopen 12 maanden een aanpassing gehad voor het kunnen verplaatsen. Dat was vaak een aanpassing in de auto of in huis of een hulpmiddelen om het lopen te vergemakkelijken.

De helft (52%) van de deelnemers werd geholpen door familie voor hun zorg. Dit was gemiddeld 16,8 dagen per maand en 3,3 uur per dag.

Bron artikel: New insights into the burden and costs of multiple sclerosis in Europe: Results for the Netherlands. Mult Scler. 2017 Aug;23(2_suppl):117-129[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]