Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

 

MS Vereniging Nederland, Informatievoorziening

Informatievoorziening

Informatievoorziening is één van de hoofdactiviteiten van de MS Vereniging. Onder informatievoorziening verstaan we zowel mondelinge als schriftelijke voorlichting aan leden en verdere betrokkenen. Bijvoorbeeld over relevante medische onderwerpen rond MS, over het leven met MS en over de diensten en activiteiten van de vereniging. Waarom we informatievoorziening als belangrijke activiteit zien en op welke manier we die taak vertalen naar de praktijk, leest u hieronder.

Waarom?
De MS Vereniging wil mensen met MS en betrokkenen graag een steun in de rug bieden. Dat doet zij door hen op een praktische manier te adviseren over knelpunten in hun persoonlijke situatie. Maar ook door de gelegenheid te bieden over het leven met MS te praten, in een omgeving waar die problemen en emoties worden erkend en gerespecteerd.

Informatievoorziening richt zich ook op zorgverleners en het grotere publiek. Daarbij staan het wegnemen van vooroordelen en belemmeringen voor een normaal sociaal en maatschappelijk leven van mensen met MS centraal, met als doel het ontstaan van meer begrip voor en een juiste beeldvorming over mensen met MS.

Hoe en wat?
Voor de uitvoering van de activiteit ‘Informatievoorziening’ zet de MS Vereniging haar regionale werkgroepen, de MS Telefoon, het Landelijk team, de MS Voorlichters en MS-web in. In het onderstaande overzicht lees je welke bijdrage elk van deze partijen levert aan de vormgeving van deze activiteit.

Regionale werkgroepen

De regionale werkgroepen organiseren verschillende activiteiten. Daarbij kun je denken aan huisbezoeken, thematische bijeenkomsten en bijeenkomsten speciaal voor mensen die onlangs te horen hebben gekregen dat ze MS hebben. Tijdens de bijeenkomsten spreken bijvoorbeeld maatschappelijk werkers en neurologen over de sociale en medische consequenties van MS.

MS-telefoon team van MS Vereniging Nederland

MS-telefoon team van MS Vereniging Nederland

MS-telefoon
Bij de MS-telefoon kunnen mensen met MS en direct betrokkenen (anoniem) terecht met vragen en problemen of om ‘stoom af te blazen’ over allerlei aspecten van het leven met MS. De mensen van de MS-telefoon hebben zelf MS of zijn nauw betrokken bij mensen met MS. Zij zijn geen artsen of apothekers en kunnen over bijvoorbeeld medicijnen en hulpmiddelen uitsluitend algemene informatie geven. Meestal worden vragen direct beantwoord, soms word je doorverwezen naar andere deskundigen. Klik hier voor meer informatie over de MS-telefoon.

MenSen, leden/relatieblad MS Vereniging Nederland

MenSen, leden/relatieblad MS Vereniging Nederland

MenSen
MenSen is het verenigingsblad van de MS Vereniging. Het blad verschijnt vier tot zes keer per jaar en biedt een schat aan informatie over (leven met) MS, medische ontwikkelingen en over (regionale) activiteiten van de vereniging. Als lid van de vereniging ontvang je MenSen gratis thuis. Klik hier voor de digitale edities van MenSen.
Brochures

De MS Vereniging geeft verschillende brochures uit met betrekking tot MS. Welke brochures dit zijn en hoe je deze kunt bestellen, lees je hier.

www.msvereniging.nl
Op de website staat uitgebreide en actuele informatie over de activiteiten van de MS Vereniging Nederland. Informatie over MS, de verschijnselen, de therapieën en behandelingen vind je onder de link Alles over MS

paulien-bats-als-ms-voorlichter

Paulien Bats als MS-voorlichter in actie

MS-voorlichters
De MS Voorlichters geven door heel Nederland presentaties over MS. Alle voorlichters hebben ervaring met MS waardoor zij als ervaringsdeskundige een unieke kleur aan het verhaal geven. Iedere presentatie biedt maatwerk en wordt opgebouwd in overleg met het opleidingsinstituut of de organisatie. u kunt een presentatie aanvragen die een algemeen beeld van de ziekte schetst of een specifiek onderwerp laten behandelen, zoals bijvoorbeeld hulpmiddelen of de rol die de hulphond voor iemand met MS kan spelen. ook ´moeilijke´ onderwerpen, zoals de invloed van Ms op de (seksuele) relatie of problemen met plassen maakt het team tactvol bespreekbaar. Presentaties van onze voorlichters zijn kosteloos; wij brengen uitsluitend de reiskosten in rekening. Aanvragen zijn mogelijk voor groepen vanaf ongeveer tien personen. Interesse in een presentatie door een van onze voorlichters? Voor een afspraak of meer informatie stuurt u een e-mail naar communicatie@msvn.nl.

Andere activiteiten
Incidenteel organiseert het verenigingsbureau ook andere activiteiten in het kader van informatievoorziening. Bijvoorbeeld een themabijeenkomst, symposium of voorlichtingsbijeenkomst voor beroepsgroepen.

mswebforum

MS-web
Met andere mensen met MS converseren? Een discussie voeren over een bepaald medicijn? Ervaringen met lotgenoten delen? Op het forum van MSweb zijn dagelijks tientallen mensen in gesprek over MS. Praat mee via www.msweb.nl/forum

X