Lettergrootte: e e Sitemap Inloggen

Agenda ALV 14 november 2015

Agenda ALV 14 november 2015

AGENDA voor de Algemene Ledenvergadering

Datum
14 november 2015
Tijd Inloop vanaf 10.00 uur
  Vergadering van 11.00 – 12.30 uur
  Aansluitend (vanaf 12.30) lunch
Locatie Regardz Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH  Amersfoort
  (ingang schuin tegenover NS-station Amersfoort, zijde busstation)

 

1.    Opening

2.    Vaststellen notulen ALV d.d. 13 juni 2015

3.    Bestuursverantwoording periode 13 juni 2015 – 14 november 2015

4.    Bekrachtiging  Adviesplatform MSVN 2015 en verder

5.    Presentatie MS Vereniging Nederland “herpositionering na reorganisatie”
(inclusief reactie Adviesplatform)

6.    Bestuursstandpunt m.b.t. certificering
(n.a.v. brief de heer M. Mulder)

7.    Gewijzigd Huishoudelijk regelement

8.    Status van de vacatures bestuur (secretaris, voorzitter)

9.    Geactualiseerde begroting 2015

10.    Voorstel begroting 2016

11.    Landelijk Team: presentatie “Wat hebben we bereikt in 2015”

12.    Plannen Wereld MS Dag 2016

13.    Rondvraag en afsluiting

Vanaf ca. 12.30 uur: lunch

X